Apostolische Successie, sinds 1630

Zoek naar een bepaalde Successie tak.

1. Beperkt tot de Vrij-Katholieke Kerk (bij anciënniteit)
2. De Oud-Katholieke Successie (bij anciënniteit)
3. Toepasselijke Rooms Katholieke Successie (bij anciënniteit)
4. De Winnaert Succession (by seniority)
5. De Wardall Succession (by seniority)
6. De Bonjer Succession (by seniority)
7. De Jackson Successie (bij anciënniteit)
8. De van Alphen Successie (bij anciënniteit)

Lijst van alle bisschoppen in kataloog (bij anciënniteit)

Zoek naar een bepaalde Bisschop