vkvisie
Tijdschrift van de Vrij-Katholieke Kerk in Nederland

back home

"Wacht, waarheen jaag je voort? De hemel bevindt zich in je. Als je elders gaat zoeken naar God, weet, dat je Hem dan niet zult vinden"

Angelus Silesius

landdag 1997

Mgr. Draaisma geeft de zegen tijdens de Landdag op 2e Pinksterdag.

Fotograaf: E. Kuyten

VKVisie 71e jaargang, nummer 3 - september 1997

ISSN 0929-6042

Inhoud

Van de eindredacteur M.F. van Alphen

Nieuws uit de Kerkprovincie Mgr. J.Ph. Draaisma

Onze Lieve Vrouwe Hemelvaart Pr. P. Veltkamp

Hij moet groeien C. Brinksma-Hendriks

Mystiek als Ervaring van Heelheid Mgr. J.Ph. Draaisma

Opbouw van Altaar goede voorbereiding op de dienst: Een interview met aanstaande priester Theo Werink Pr. J. Pameijer

Groepsmeditatie: Een wezenlijk aspect in het Vrij-Katholiek Werk Pr. F. Evelein

Het Zout in Uzelf Pr. J. Pameijer

Christus in Vrij-Katholiek Perspectief Pr. A.M.Hoogendoorn

Sluitingsdatum kopij decembernummer: 16 november