vkvisie
Tijdschrift van de Vrij-Katholieke Kerk in Nederland

back home next

Goede en trouwe dienaar,
over weinig zijt ge getrouw geweest, over veel zal ik u aanstellen.
Matth. 25:21

mgr van hoogenhuyze

Mgr. L.C.E. van Hoogenhuijze

VKVisie 71e jaargang, nummer 4 - december 1997

ISSN 0929-6042

Inhoud

Van de eindredacteur M.F. van Alphen

Nieuws uit de Kerkprovincie Mgr. J.Ph. Draaisma

Vergeving Mw. A. Haccou

In Memoriam Bisschop Ludovicus Pr. E.H. Huster

Dank Broeder Mgr. J.Ph. Draaisma

De Deur naar het Bruidsvertrek Pr. J.M. Pameijer

Het Raam Mw. A. Haccou

Er is licht, binnen een lichtend wezen Mgr. J.Ph. Draaisma

Verder groeien, maar blijven wie je bent: Priesterwijding Hans Ritzer Pr. J.M. Pameijer

Kerkenwerk Pr. A. Schrier

Zielendans K. Dammerman

Boeken Pr. A.A.H. van den Boogaard

Christus in Vrij-Katholiek Perspectief Pr. A.M.Hoogendoorn

Sluitingsdatum kopij maartnummer: 15 februari