vkvisie
Tijdschrift van de Vrij-Katholieke Kerk in Nederland

back home next

VKVisie - 72e jaargang, nummer 2 - juni 1998 - ISSN 0929-6042

Klieft het hout en ik ben daar

Logion 77 Thomasevangelie

klieft hout

Foto: F. Draaisma

Inhoud

Van de eindredacteur  M.F. van Alphen

VKVisie of De Vrij-Katholiek?

Overpeinzing vanuit onze Jaarlijkse Landdag  Mgr. J.Ph. Draaisma

Richten  A. Haccou

De Internationale Orde van de Tafelronde  D. Tiernego

Lichten  A. Haccou

Spirituele Werkgemeenschappen  Pr. F.G. Evelein

Op ons 82e jaar  Mgr. I. Hooker

Theosofie en de Vrij-Katholieke Kerk  Pr. F.A. Kouwe

Kerknieuws  Mgr. J.Ph. Draaisma

TROS op Herhaling

75 Jaar Vrij-Katholiek denken in woord en beeld  Pr. T. Fokker

Ik weet de Bron

Terug naar de Bron  Pr. J.M. Pameijer

Ankh-Hermes en De Mythe van Christus  J. Wolters

Vooruitblik

Mission del Santissimo Sacramento

Sluitingsdatum kopij septembernummer: 31 juli 1998

VKVisie
kwartaal-tijdschrift van de Vrij-Katholieke Kerk in Nederland.
Abonnementsprijs ƒ 35,- per jaar (buitenland ƒ 50,-). Los exemplaar ƒ 7,50 (excl. porto).
Betalingen op giro 30 21 00 t.n.v. Algemeen Thesaurier der VKK, Huizen.

Redactie
M.F. van Alphen (eindredactie), mgr. J.Ph. Draaisma, pr. Joh.M. Pameijer en mw. A. Haccou

Layout en productie
F. Draaisma en M.F. van Alphen

Email: Hier klikken. Home pages:English French Dutch