vkvisie
Tijdschrift van de Vrij-Katholieke Kerk in Nederland

back home up next

Samenwerken aan het Goddelijk Plan

A. Darnis

Onderstaand artikel verscheen in het januari/februari-nummer van "Le Lien de Fidelité", het blad van de Eglise Catholique Libérale in de Franssprekende landen. Vertaling A. Haccou.

Wij komen in een periode van wereldgeschiedenis waarin een snelle vooruitgang mogelijk is op alle niveaus van de evolutie. In feite is er zo een machtige golf van gedachten en gevoelens over spirituele zaken op gang gebracht, gedachten en gevoelens in de richting van de evolutie, dat eenieder die zich momenteel in deze richting inspant, merkt dat hij met de stroom mee zwemt en sneller vooruitkomt.

Dit geldt niet alleen voor de menselijke gedachte- en gevoelsstromen. In feite maakt het menselijk denken slechts een zeer zwak deel uit van deze stroom, en wel doordat de mensen die hier werkelijk weet van hebben, verreweg in de minderheid zijn.

Waar het om gaat, is de enorme druk op het mentale en op het gevoelsgebied die uitgaat van de engelenscharen die het Goddelijk Plan kennen en al hun krachten inspannen om bij te dragen aan de uitvoering ervan.

Een zo snelle vooruitgang brengt een reële overbelasting met zich mee, hoewel weinig aspiranten zich daar werkelijk rekenschap van geven.

De student doet er goed aan, te bedenken dat een goede gezondheid een noodzakelijke voorwaarde is.

Hij wil in één leven een vooruitgang samenvatten die in normale omstandigheden twintig of meer levens in beslag zouden nemen, en aangezien de totale te verwerkelijken vooruitgang in het ene of in het andere geval hetzelfde is - want er wordt op het niveau van de te vervullen voorwaarden voor inwijding geen enkele concessie gedaan - is het duidelijk dat als hij wil slagen, hij nog meer zijn verschillende voertuigen moet oefenen.

"Laten wij nooit vergeten dat occultisme is: de apotheose van gezond verstand en matiging" (C.W. Leadbeater in The Masters and the Path)

Email: Hier klikken. Home pages:English French Dutch