vkvisie
Tijdschrift van de Vrij-Katholieke Kerk in Nederland

back home up next

Juwelen in een diadeem van wijsheid,
spirituele ruimte in de Vrij-Katholieke Kerk

Frits Evelein

In een dynamisch evenwicht weven Vader-Moeder een kosmisch web waarin het Ene zich uitdrukt als veelheid. Zo wordt in mystieke literatuur de diepste grondslag van kosmische openbaring verbeeld. Het is de mens gegeven het vermogen te ontwikkelen deze samenhang van leven en bestaan te leren herkennen en erkennen. Dit vermogen tot herkennen en erkennen van de universele samenhang tussen Vader-Moeder vormt een belangrijk element uit het kerkcongres "de roep van de Moeder". De sfeer van het congres werd door velen ervaren als een herontdekking van de specifieke weg die de VKK van haar oprichting heeft te gaan maar die vaak uit het oog verloren wordt. Een weg waarbij binnen het Vrij-Katholieke denken en doen dit spirituele vermogen effectiever aangesproken wordt en tot ontwikkeling zal worden gebracht. In de bedding van de mysterie-wijsheid en geestelijke kracht van de Vrij-Katholieke Kerk ontwikkelt zich een kiem van nieuwe activiteit. Een activiteit waarin in gemeenschappelijkheid gewerkt zal gaan worden aan nieuwe vormen van meditatie, samenwerking met engelen, genezing en heelwording, schoonheidsuitdrukking en schoonheidsbeleving, innerlijke scholing en het functioneren binnen de gemeenten als spirituele werkgemeenschappen.

Een diadeem van Wijsheid
Laten we enige facetten van vrouwelijke spiritualiteit aanraken zoals deze tijdens het kerkcongres tijdens de verschillende diensten, meditaties, bijeenkomsten en de vele gesprekken tot uitdrukking zijn gekomen.

Vrouwelijke spiritualiteit in de ervaringswereld
In een rijke stroom van ervaring en inspiratie zijn veel aspecten van de persoonlijke aanraking van de Grote Moeder tijdens het kerkcongres verwoord. Treffende elementen hieruit zijn: het openstellen van het hart in het leren luisteren; contact leggen met anderen en leren vergeven van anderen en jezelf; het vermogen om ervaringen en gevoelens te delen, op anderen af te stemmen en accepteren; innerlijke ontvankelijkheid door meditatie, innerlijke scholing en leren delen; het koesteren van het heilige als een parel diep op de boden van de zee; het leren zien van de schoonheid in de natuur en het leren afzetten van het masker dat we als mensen hebben; het vermogen om in je leven genezing en heelmaking te realiseren en de ogen van de ziel te leren openen….

Moeder Aarde
Het meest bevattelijke aspect van de werkzaamheid van de Grote Moeder is de onvoorstelbare schoonheid en samenhang in de natuur. Als een levend organisme is de aarde een uitdrukking van de wijsheid van Gaia’s leven. Het leggen van contact met het leven in de natuur, het ervaren van onze "voetstappen" en onze gang in en door het leven van Moeder Aarde maakt elk moment heilig. In natuurbeleving, afstemming op planten, dieren, mineralen, aarde, lucht, water en vuur etc… en ons eigen contact met de levenskracht daarin ontstaat in ons een subtiele vorm van herkenning van de schoonheid en wijsheid van het leven.

Anima Mundi, het astrale Licht, de wereldziel
Alles wat op aarde gebeurt is vervat in de dragende wijsheid van de ontwikkelingsruimte die bij onze aarde behoort. Dit wordt in de esoterische traditie wel de ‘wereldziel’, de anima mundi of het astrale licht genoemd. Het is een specifieke uitdrukking van een nog veel grotere ruimte. De wereldziel beschermt alles wat op onze aarde en alles wat daaromheen in de verschillende ijlere sferen bestaat. Het is tevens het geheugen van de aarde. Door te leren schouwen in het astrale licht, ook wel de Akasha Kroniek van onze aarde genoemd, kan alles wat heeft plaatsgevonden gezien worden. Dit vermogen ontstaat wanneer onze menselijke ziel haar ogen heeft geopend en ontwaakt is.

Moeder van helende krachten en harmonie
De onuitputtelijke stroom van wijsheid en leven is de bron van alle genezing en heelmaking. Afstemmen op deze kracht maakt ons tot een instrument om die te geleiden. Het herstellen van de klankharmonie tussen onze persoonlijkheid en onze innerlijke gouden mens, en uiteindelijk met onze goddelijke vonk in de geest, is een subtiel proces van afstemmen en heelwording. Er bestaan ontelbare vormen van afstemming passend in elke cultuur, elke tijd en bij elke persoonlijkheid. Het herkennen van de bron en het vinden en vormen van de eigen toon om te raken aan deze onuitputtelijke bron is een geleidelijk proces van ontwikkeling en groei.

Koninginnelijke macht in ons bewustzijn
Het vermogen om het mysterie van het leven te schouwen is bij veel mensen nauwelijks ontwikkeld. Dit aspect van ons bewustzijn is verbonden met de intuÔtie en de geestelijke vermogens van onze zielenmens. Via een aantal stadia kunnen wij deze kwaliteit van de koninginnelijke macht van ons bewustzijn tot leven laten komen.

In het schouwen van de onmetelijke schoonheid in het kleinste tot het grootste levende wezen ontstaat in ons de aanraking van het subtielste gevoel en intuÔtie.

In het vinden van onuitsprekelijke samenhang in alles en de zinvolle functie die elk onderdeeltje hoe nietig ook heeft, ontwaakt in ons de kwaliteit van het ethische bewustzijn van samenhang en eenheid.

In het herkennen van de oceaan van leven sublimeren wij ons leven. Zo ontstaat in ons de kwaliteit van transcendentie waarbij wij een zijn met alles wat is. Het is de bloem die verstuift in schoonheid.

Via geestelijke visie kunnen wij ons menselijk bewustzijn opheffen tot het schouwen met de ogen van de ziel en uiteindelijk met het licht van de geest. Via de koninginnelijke weg van schoonheid, ethiek en transcendentie ontwaken in ons het schouwen van beelden gekoppeld aan een gezuiverd geestelijk denken. Zo wordt geestelijke visie het voertuig van ons bewustzijn en bouwen wij de innerlijke graal van de ziel in de persoonlijkheid. Grote kunstenaars en zieners, zoals Hildegard von Bingen die uitgebreid aandacht heeft gehad in het congres, en de mystieke kunst van verscheidende leden van de VKK vormen elk uitingen van deze koninginnelikje macht in het leven en bewustzijn van ieder mens.

Moeder van de Ziel
Ons eigen veld van ontwikkeling, ons eigen "aurische ei" zoals dit wel genoemd wordt, is een unieke en specifieke ruimte van onze eigen innerlijke Moeder. Het is het veld van de gouden mens, het eigen ontwikkelingsveld dat ons beschermt, waarin wij kunnen, mogen en moeten groeien. Het ontwikkelen van de ogen van de ziel die het mysterie van bestaan leren schouwen, wordt gedragen door de bescherming van de moeder van de ziel. In het heiligdom van onze gouden mens ontmoeten wij onze innerlijke Grote Moeder, zij geeft ons voortdurend inspiratie, wijsheid en ruimte om in ons eigen tempo en op onze eigen wijze onze specifieke taak in het leven te vervullen. De Ster van de Zee van de Grote Moeder, straalt in ons eigen bestaan als de "wezensster" zoals op indrukwekkende wijze tot uitdrukking komt in het werk van Barbara Ann Brennan. Op een bijzondere wijze is dit aspect van Moeder van de Ziel ook aanwezig in alle beschermende ruimte tijdens de kerkdiensten. Hier functioneert zij als Moeder van de Tempel die in verschillende stadia een spiritueel milieu laat ontstaan waarin de mysteriŽn gevierd kunnen worden.

Maria Koningin der Engelen
Een van de verschijningsvormen van Maria, de Wereld Moeder en ook de Kosmische Moeder is als een grootse engel. Maria wordt met recht koningin der engelen genoemd. Na het volbrengen van haar menselijke vervolmakingproces is zij overgegaan op de hiŽrarchie der engelen en is nu de grote inspiratie voor ontelbare vormen van genezende, heelmakende en beschermende engelen. Door ons af te stemmen op de engelen via hun taal die bestaat uit innerlijke klank, innerlijke kleur, innerlijke beweging en innerlijke geur van gezuiverde gevoelens en gelouterd beelddenken vormen wij de broederschap van mensen en engelen. Haar wijsheid en bescherming vormt een voortdurende achtergrond voor het genezende werk van mens en engelen. Ons zonnenstelsel wordt wel ‘vrouwelijk’ genoemd. Als reden hiervoor wordt aangegeven dat er ongeveer 60 miljard goddelijke vonken in ons stelsel zich bevinden in de evolutielijn van het mensenrijk. Deze evolutielijn wordt mannelijk genoemd. Echter bevinden zich 200 miljard goddelijke vonken in de kringloop van de engelen en deva’s. Deze ontwikkelingslijn wordt ‘vrouwelijk’ genoemd.

Ster van de Zee
De Moeder van de Ruimte met haar twaalf juwelen, de elementen van de zodiak – de dierenriem - is de bewaakster van de "duur". In haar ‘sluier’ wordt de oneindige eeuwigheid gedeeld in de duur, en in de kosmische cycliciteit en ritme ontstaan allerlei uitdrukkingen van ‘tijd en ruimte’. Haar kostbare gave aan het leven is haar sluier van kosmische structuur en haar juwelen van kosmisch ritme. In alles wat bestaat wordt dit weerspiegeld en uitgedrukt.

Grote Moeder, de Wortelloze Wortel
"De eeuwige moeder, gewikkeld in haar altijd onzichtbare gewaden, had opnieuw zeven eeuwigheden lang gesluimerd". Zo begint de eerste stanza in de Geheime Leer van H.P. Blavatsky. Aanvankelijk schreef zij "Het eeuwige ouderpaar" maar veranderde dit toch in Moeder om de onuitsprekelijke dragende macht als onvoorwaardelijke en oneindige grondslag tot uitdrukking te laten komen. Zij is de oorsprong van het dynamische niets. Zij is de wortel van de scheppende leegte. Zij drukt zich uit in de wortelloze wortel en openbaart zich in de oersubstantie om zich te verenigen tot Vader-Moeder die het kosmische web van geest-stof weven waarin het Ene zich uitdrukt in het vele. In de pateen die wij gebruiken in de Heilige Mis wordt deze allerdiepste voorwaarde van de Grote Moeder tot uitdrukking gebracht. De pateen wordt in de Mis de drager van het allerheiligste, de uitdrukking van het Ene Leven. Dit wordt vervolgens op de pateen gelegd en ‘gebroken’. Dit is het teken dat in de beschermende ruimte van de Grote Moeder het Ene Leven tot openbaring van het vele komt.

De roep van de moeder
Hoe leren wij de roep van de Moeder herkennen en erkennen in de Vrij Katholieke Kerk? Er zijn een aantal ontwikkelingslijnen waarlangs deze aspecten van spiritualiteit in het kader van de Vrij-Katholieke Kerk gestalte kunnen krijgen. In de eerste plaats door een creatieve ruimte waarin acceptatie en communicatie is. Verder zullen geschikte werkvormen, scholing en vaardigheden bijdragen om de vrouwelijke spiritualiteit daadwerkelijk gestalte te laten krijgen. Deze lijnen van ontwikkeling helpen een klimaat te vormen waarin spirituele samenwerking ontstaat. Het is een klimaat dat past bij de ontwikkelingen in onze tijd en mensen aanspreekt die intens op zoek zijn en hunkeren naar een thuishaven in een geÔnspireerde spirituele werkgemeenschap. Via een geleidelijk proces zal dit leiden tot werkvormen die naast de H. Mis en de andere rituelen een samenhangend geheel kunnen vormen. Laten we enige punten schetsen over deze mogelijke ontwikkeling.

Meditatie
In het realiseren van de koninginnelijke macht in onze houding in het omgaan met rituelen en deze te leren schouwen worden onze rituelen tot tempels van ongekende schoonheid en werkzaamheid om geestelijke energie uit te storten in de wereld. Door het verdiepen van onze geestelijke kennis - de parel van wijsheid die in onze kerk is gelegd - vanuit de koninginnelikje macht ontstaat een diepe ontvankelijke en tevens actieve meditatieve achtergrond. Door het verruimen van onze vaardigheden met meditatie en het leren omgaan met meditatie methoden voegen wij elementen toe aan het palet van rituelen en krachtbronnen dat wij al bezitten.

Genezing in samenwerking van mensen en engelen
Als er al een uniek element bestaat in onze kerk dan is het onze kennis en mogelijkheden om met engelen samen te werken. Hier kan veel meer mee gedaan worden. Het leren spreken van de taal der engelen, de verinnerlijkte klank om zo de harmoniserende kracht aan te roepen en door te geven kan op allerlei manieren in rijke vormen gestalte krijgen. Het leren werken met de genezende energieŽn als aanvulling op het samenwerken met de engelen en deva’s is eveneens een specifiek element van de VKK waarin iedereen kan deelnemen. Het leren omgaan met prana, chi of ki en geestelijke energieŽn zoals in bijvoorbeeld onze genezende oliŽn. Het leren magnetiseren, het leren hanteren van machtswoorden, invocaties en genezende symbolen, stenen, kleuren, geuren en klanken en het leren schouwen van de aurische mens, dit alles vormt een zo belangrijke uitdrukking van de vrouwelijke spiritualiteit dat we hier veel actiever mee aan de slag moeten gaan.

Innerlijke Scholing
Het ondersteunen van elkaar in spirituele groei, zuivering van het persoonlijk leven, oplossen van onverwerkte ervaringen, verdiepen van inzicht en kennis is een onlosmakelijk onderdeel van de mysteriescholing. Het vormgeven aan de innerlijke scholingsweg in de VKK maakt een wezenlijk onderdeel uit van de vrouwelijke spiritualiteit. Het is een proces van samenwerken en elkaar ondersteunen. Er is zo veel wijsheid, kennis en inzicht bij leden in onze kerk aanwezig dat het samen delen, samen inrichten van een innerlijke scholingsweg een belangrijke stap in een nieuwe fase is.

Schoonheid
Het uitdrukken van inspiratie, het aanraken van de ogen van de ziel door kunst op elk vlak is eveneens een wezenlijk element van de ontluikende vrouwelijke spiritualiteit in de VKK. De vele voorbeelden van schoonheidsuitdrukking in onze kerk in de vorm van beeldende kunst, mandala’s, muziek, rituelen, gezangen, teksten, beweging etc… vormen allemaal mogelijkheden om te ervaren, de taal der engelen te spreken en elkaar te verheffen. Het stimuleren hiervan op allerlei manieren zal in belangrijke mate bijdragen aan de spirituele ontwikkeling van de VKK.

Spirituele werkgemeenschappen
Al dergelijke aspecten van spiritualiteit komen samen in het kader waarin dit alles kan en mag plaatsvinden. Dit zijn de groepen van samenwerkende mensen in de gemeentes die functioneren als spirituele werkgemeenschappen. Starheid en vastgeroeste conventies kunnen worden tot een geheel nieuwe ruimte met frisheid, blijheid en openheid: passief komen halen en deelnemen aan de rituelen worden getransformeerd in open, ontvankelijk, bewust en actief vieren, delen, bouwen en ontwikkelen. De vaardigheden hiervoor moeten worden ontwikkeld in gemeenschappelijkheid met een gezond gevoel voor verdieping en zonder angst. Het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden in een open klimaat van communicatie. Het leren luisteren, leren delen van spirituele ervaring, stellen van vragen, het ondersteunen, geven van bijstand en het leren vergeven van elkaar is onlosmakelijk verbonden aan het verrichten van de mysteriŽn zoals wij in de Vrij Katholieke Kerk doen.

Ons antwoord op de roep
Het is op zich gemakkelijk om dit alles op te schrijven. Het is daarom verstandig om te beginnen met het actief aanpakken van mogelijkheden. Laten we ons daarom voornemen om ons over een jaar de vraag te stellen: "Wat hebben we gedaan sinds het congres van de Roep van de Moeder aan het verdiepen van ons leven en onze spiritualiteit"? Zoals de moeder in haar oneindige wijsheid niets forceert, zo geldt dit ook voor ons. Zoek het evenwicht, bewaar de balans, ervaar, toets en houd de innerlijke rust. Dan zal de roep van de moeder niet alleen gehoord worden maar door ons beantwoord kunnen worden. Wanneer wij haar leren herkennen in onszelf en in ieder ander en haar leren erkennen groeit in ons de bloem van perfectie. Het is de bloem die ontstaat in het proces van heelwording van de mens door het vermogen te leven vanuit de ziel. Deze bloem is als een lotus die drijft op de wateren van Wijsheid en bloeit in het gouden licht van Vrijheid. Haar geur en schoonheid verruimt de Ruimte, haar structuur en substantie verdiept de Diepte. Haar gave is offering van uniekheid. Zo lost zij uiteindelijk op in onuitsprekelijke schoonheid.

Email: Hier klikken. Home pages:English French Dutch