vkvisie
Tijdschrift van de Vrij-Katholieke Kerk in Nederland

back home up next

In Memoriam diaken Louis Löhlefink

Tom van den Boogaard

Op 22 juli 1998 overleed, na een periode van afnemende gezondheid, dr. Louis Gustav Wilhelms Löhlefink, in leven diaken ingedeeld in de Zwolse kerkgemeente St.Michaël.

Een druk bezochte uitvaartdienst onderstreepte hoezeer hij bij vele mensen geliefd was. We vierden dit afscheid en het nieuwe begin met een plechtige H. Mis, met Louis in ons midden, omringd door zijn geliefden, met direct naast hem diegenen uit de kerkgemeente die in de laatste dagen van zijn aardse bestaan, elkaar afwisselend, elke minuut, dag en nacht, met hem hadden gedeeld.

Een bescheiden en ingetogen mens, toegewijd aan het kerkelijk werk en actief in spirituele kringen, die bestond bij de gratie van eenvoud.

Vorig jaar ontving Louis, uit handen van Mgr. Draaisma, de diakenwijding. Echter kort daarna werd hij getroffen door een hartinfarct. Reeds lang voor het moment van sterven, zag hij dat hij werd opgewacht en de momenten van ongekende schoonheid en muzikale pracht, die hij zichtbaar beleefde, droegen hem door zijn laatste moeizame uren. Op zijn ziekbed, in het bijzonder in die laatste indringende weken, toonde hij zich als een voltooid mens. Hij was liefdevol, maar tegelijk gedecideerd, een grote kracht uitstralend. Hij heeft velen bemoedigd en gezegend.

En hij liet ons delen in die grote liefdestroom die hem al deelachtig werd. Wat een belevenis, wat een diepe indruk heeft dit alles gemaakt op al diegenen die die laatste dagen met hem hebben meegeleefd.

De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen. Een gerijpte en gelouterde ziel heeft zijn bestemming gevonden.

Email: Hier klikken. Home pages:English French Dutch