vkvisie
Tijdschrift van de Vrij-Katholieke Kerk in Nederland

back home next

VKVisie - 72e jaargang, nummer 3 - september 1998 - ISSN 0929-6042

De dans opent een deur in de ziel
voor goddelijke invloeden...

(Sa’adi 1291)

dans met schaduw

Dans met de schaduw (H. Copony)

Inhoud

Van de Eindredacteur  M.F. van Alphen

Nieuws uit de Kerkprovincie  Mgr. J.Ph. Draaisma

VKVisie

Juwelen in een Diadeem van Wijsheid  Pr. F.G. Evelein

In Memoriam Diaken Louis LŲhlefink  Pr. A.A.H. van den Boogaard

Zeven Wijdingen  Dhr. J.F.J. Wolters

Een St. MichaŽlsengel  Mw. A. Haccou

Een Vleugje van de Toekomst  Mgr. J.C. van Alphen

Maria, Wereldmoeder en de Godin van het Westen  Pr. J.M. Pameijer

De Lotus  Mw. M. Kobald

Samenwerken aan het Goddelijk Plan  A. Darnis

MichaŽl en Rechtvaardigheid J.K. de Boer

70-Jarig Jubileum St. GabriŽlkerk

Vooruitblik

The Liberal Catholic

Sluitingsdatum kopij decembernummer: 25 october 1998

VKVisie
kwartaal-tijdschrift van de Vrij-Katholieke Kerk in Nederland.

Abonnementsprijs ƒ 35,- per jaar (buitenland ƒ 50,-).
Los exemplaar ƒ 7,50 (excl. porto).
Betalingen op giro 30 21 00 t.n.v. Algemeen Thesaurier der VKK, Huizen.

Redactie
M.F. van Alphen (eindredactie), mgr. J.Ph. Draaisma, pr. Joh.M. Pameijer en mw. A. Haccou

Layout en productie: F. Draaisma en M.F. van Alphen

Drukwerk: De Heij Repro BV, Reeuwijk

Redactiesecreteriaat: Prinses Margriethof 86, 1411BX Naarden,
tel. 035-694 8763, fax. 035-6950891, email VKVisie@LCC.CC

VKVisie op het internet:

Opgave abonnement, adreswijziging en toezenden kopij: redactiesecretariaat

Email: Hier klikken. Home pages:English French Dutch