vkvisie
Tijdschrift van de Vrij-Katholieke Kerk in Nederland

back home up

The Liberal Catholic

Het is de lezers van dit blad waarschijnlijk bekend dat een Engelstalig internationaal blad van de Vrij-Katholieke Kerk uitgegeven wordt onder de naam The Liberal Catholic.

De indruk bestaat onder sommige mensen dat dit blad alleen voor de geestelijkheid van de kerk bedoeld is. Niets minder is waar! The Liberal Catholic wordt in Engeland uitgegeven door en voor kerkleden en ge´nteresseerden in de Vrij-Katholieke Kerk waar ook in de wereld zij zich bevinden.

De Business Manager van The Liberal Catholic heeft aangegeven dat het voortbestaan van het blad bedreigd wordt door een tekort aan abonnementen. Daarom brengen wij dit blad, dat drie keer per jaar verschijnt, onder uw aandacht.

Wenst u een proefexemplaar te ontvangen, neem dan contact op met het redactiesecretariaat van The Liberal Catholic. Een abonnement kost jaarlijks ƒ 30,00 (inclusief porto) en kan overgemaakt worden op gironummer 8111874 t.n.v. The Liberal Catholic Magazine, Naarden, o.v.v. Abonnement The Liberal Catholic.

Email: Hier klikken. Home pages:English French Dutch