vkvisie
Tijdschrift van de Vrij-Katholieke Kerk in Nederland

back home next

VKVisie - 72e jaargang, nummer 4 - december 1998 - ISSN 0929-6042

God verbergt zich in het verstand van de mens,
maar openbaart zich in het menselijk hart.

De Heilige Zohar

kerstbloem

Foto: pr. T.F. Fokker

Inhoud

Van de Eindredacteur  Pr. M.F. van Alphen

Kerstverstilling in een wereld van geluid  Mgr. J.Ph. Draaisma

Een Kind  Dhr. J.W. Gaertner

Het klinken van de toon van de ziel  Pr. F.G. Evelein

Kerknieuws  Mgr. J.Ph. Draaisma

Dag van de Wereldgodsdiensten  Dhr. E. de Haan

Twee krachten  Pr. T.F. Fokker

Samenstelling Centraal Kerkbestuur  Mw. P.M.L. Schouw-Zaat

De Goddelijke Bruidegom  Mw. A. Haccou

Het Kerstfeest van Maria  Pr. J.M. Pameijer

Boeken  Pr. A.A.H. van den Boogaard

De Liefde  Mw. N. de Boer

Vooruitblik

Boventoonzingen  Mw. A. Haccou

Het december 1998 nummer van VKVisie is op 11 december verschenen en is verzonden aan alle abonnees. Het is op 25 januari 1999 op het internet verschenen.

Sluitingsdatum kopij maartnummer: 25 januari 1999

VKVisie
kwartaal-tijdschrift van de Vrij-Katholieke Kerk in Nederland.

Abonnementsprijs ƒ 35,- per jaar (buitenland ƒ 50,-).
Los exemplaar ƒ 7,50 (excl. porto).
Betalingen op giro 30 21 00 t.n.v. Algemeen Thesaurier der VKK, Huizen.

Redactie
M.F. van Alphen (eindredactie), mgr. J.Ph. Draaisma, pr. Joh.M. Pameijer en mw. A. Haccou

Layout en productie: M.F. van Alphen

Drukwerk: De Heij Repro BV, Reeuwijk

Redactiesecreteriaat: Prinses Margriethof 86, 1411BX Naarden,
tel. 035-694 8763, fax. 035-6950891, email VKVisie@LCC.CC

VKVisie op het internet:

Opgave abonnement, adreswijziging en toezenden kopij: redactiesecretariaat

Email: Hier klikken. Home pages:English French Dutch