vkvisie
Tijdschrift van de Vrij-Katholieke Kerk in Nederland

vorige home volgende

VKVisie - 73e jaargang, nummer 2 - juni 1999 - ISSN 0929-6042

Leer ons, o Heer, het leven dat in ons is en in alle volkeren der aarde,
als Uw eigen leven te herkennen dat alles bezielt.
Liturgie Vrij-Katholieke Kerk

cover

Inhoud

Het Levensvuur† Pr. M.F. van Alphen

In Memoriam priester Louis Kettenis† Mw. N. Schouw-Zaat

Het Kerkelijk Leven in en buiten onze Kerkprovincie † Mgr. J.Ph. Draaisma

KyriÎ Eleson† G.J. van der Steen

Het Pad door de Poorten van Inwijding† Pr. F.G. Evelein

Mani, een gnostisch apostel van Jezus Christus† Pr. J.M. Pameijer

"Gouden Licht", een jaar innerlijke scholing in de Vrij-Katholieke Kerk

De Zeven Groten, King’ s Week 1999

Bede† Mw. A. Haccou

Vooruitblik

Per VKK-bus naar de ABS in Engeland

Sluitingsdatum kopij septembernummer: 1 augustus 1999

VKVisie
kwartaal-tijdschrift van de Vrij-Katholieke Kerk in Nederland.

Abonnementsprijs ƒ 35,- per jaar (buitenland ƒ 50,-).
Los exemplaar ƒ 7,50 (excl. porto).
Betalingen op giro 30 21 00 t.n.v. Algemeen Thesaurier der VKK, Huizen.

Redactie
M.F. van Alphen (eindredactie), mgr. J.Ph. Draaisma, pr. Joh.M. Pameijer mw. A. Haccou en mw. W. Evelein

Drukwerk: De Heij Repro BV, Reeuwijk

Redactiesecreteriaat: Prinses Margriethof 86, 1411BX Naarden,
tel. 035-694 8763, fax. 035-6950891, email VKVisie@LCC.CC

VKVisie op het internet:

Opgave abonnement, adreswijziging en toezenden kopij: redactiesecretariaat

Zoek op Deze site email VKVisie
Kerkgemeentes in Nederland

Home pages op ../../../../../: English French Dutch