vkvisie
Tijdschrift van de Vrij-Katholieke Kerk in Nederland

vorige home volgende

VKVisie - 73e jaargang, nummer 3 - september 1999 - ISSN 0929-6042

Onbeschrijflijk van kracht, licht en leven straalt de macht van de kosmische engel MichaÎl door elke sfeer van het universum. In het gouden hart van de kleinste bloem, in de trillende wereld van subatomair leven, in de hunkering van de mens naar kennis en ontplooiing... werkelijk in alles gloeit de bezieling van Zijn Glorie.
Uit dit tijdschrift

michael

Inhoud

Het belang van de groep† Pr. M.F. van Alphen

King’s Week 1999† Werkgroep King’s Week

Herfst† Mw. A. Haccou

Wie zichzelf kent, kent het Al† Mgr. J.Ph. Draaisma

Het spiegelbeeld van God Een nieuw boek van pr. J.M. Pameijer

Jubileum mgr. Philip Draaisma† Pr. J.M. Pameijer

MichaÎl, engel van de Universele Zon† H.P. Blavatsky en J.E. van der Stok

Het levend water, een sprookje uit het kerkcongres

Innerlijke afstemming op de aartsengel MichaÎl door geestelijke visie† Pr. F.G. Evelein

De 12e Algemene Bisschoppelijke Synode

De zeven Mariafeesten en de drie Maria’s† Pr. J.M. Pameijer

"Een vol-ledige opmaat naar een nieuw millennium!" † Werkgroep kerkcongres ‘99

Vooruitblik

Per VKK-bus naar de ABS in Engeland

Sluitingsdatum kopij decembernummer: 25 oktober 1999

VKVisie
kwartaal-tijdschrift van de Vrij-Katholieke Kerk in Nederland.

Abonnementsprijs ƒ 35,- per jaar (buitenland ƒ 50,-).
Los exemplaar ƒ 7,50 (excl. porto).
Betalingen op giro 30 21 00 t.n.v. Algemeen Thesaurier der VKK, Huizen.

Redactie
M.F. van Alphen (eindredactie), mgr. J.Ph. Draaisma, pr. Joh.M. Pameijer mw. A. Haccou en mw. W. Evelein

Drukwerk: De Heij Repro BV, Reeuwijk

Redactiesecreteriaat: Prinses Margriethof 86, 1411BX Naarden,
tel. 035-694 8763, fax. 035-6950891, email VKVisie@LCC.CC

VKVisie op het internet:

Opgave abonnement, adreswijziging en toezenden kopij: redactiesecretariaat

Zoek op Deze site email VKVisie
Kerkgemeentes in Nederland

Home pages op ../../../../../: English French Dutch