vkvisie
Tijdschrift van de Vrij-Katholieke Kerk in Nederland

vorige home volgende

VKVisie - 73e jaargang, nummer 4 - december 1999 - ISSN 0929-6042

Gij zijt het licht der wereld... (Matt.5:14)

Inhoud

Broederschap in de Vrij-Katholieke Kerk† Pr. M.F. van Alphen

King’s Week 1999

Gelooft in het Licht, opdat gij kinderen des lichts moogt zijn † Mgr. J.Ph. Draaisma

Nieuws uit de kerkprovincie† Mgr. J.Ph. Draaisma

De adventslegende van de bisschop en de Moor† Pr. J.M. Pameijer

Een bekentenis† Mgr. J. van Alphen

De lichten in de kerk† Pr. T.F. Fokker

Een centrum van levend licht in de oceaan van goddelijk bestaan † Pr. F.G. Evelein

Het Noblesse Oblige van ons geloof† Mw. A. Haccou

Millennium† Pr. J.M. Pameijer

Vooruitblik

Per VKK-bus naar de ABS in Engeland

Sluitingsdatum kopij maartnummer: 26 januari 2000

VKVisie
kwartaal-tijdschrift van de Vrij-Katholieke Kerk in Nederland.

Abonnementsprijs ƒ 35,- per jaar (buitenland ƒ 50,-).
Los exemplaar ƒ 7,50 (excl. porto).
Betalingen op giro 30 21 00 t.n.v. Algemeen Thesaurier der VKK, Huizen.

Redactie
M.F. van Alphen (eindredactie), mgr. J.Ph. Draaisma, pr. Joh.M. Pameijer
mw. A. Haccou en mw. W. Evelein

Drukwerk: De Heij Repro BV, Reeuwijk

Redactiesecreteriaat: Prinses Margriethof 86, 1411BX Naarden,
tel. 035-697 0396, fax. 035-6950891, email VKVisie@LCC.CC

VKVisie op het internet:

Opgave abonnement, adreswijziging en toezenden kopij: redactiesecretariaat

Zoek op Deze site email VKVisie
Kerkgemeentes in Nederland

Home pages op ../../../../../: English French Dutch