vkvisie
Tijdschrift van de Vrij-Katholieke Kerk in Nederland

vorige home volgende

VKVisie - 74e jaargang, nummer 1 - maart 2000 - ISSN 0929-6042

Vanuit het punt van Liefde in het hart van God
Strome liefde in de harten van de mensen...
Laat Licht en Liefde en Macht
Het plan op aarde herstellen.
(Uit: de grote aanroep)

Inhoud

Relativeren† Pr. M.F. van Alphen

Oproep

Als God woont in ons bewustzijn.† Mgr. J.Ph. Draaisma

Zijn Grootste Wonder, een overpeinzing† Mw. A. Haccou

"Gij zijt het licht, laat het licht schijnen" † Pr. F.G. Evelein

De grote aanroep

Nog een bekentenis: laat de vrouw tot priester wijden † Pr. J.M. Pameijer

Nieuws uit de kerkprovincie† Mgr. J.Ph. Draaisma

De Stem van de Stilte† Mw. E. de Smit

The Liberal Catholic, ons internationale tijdschrift

"Hij preekt in de kerk…"† Mw. N. Schouw-Zaat

Een nieuw jaar, een nieuwe eeuw, een nieuw millennium † Pr. J.W. Ritzer

2000… en verder† Pr. P. de Haan

Stilte Midweek

Boekbespreking† Mw. A. Haccou

Sluitingsdatum kopij juninummer: 26 april 2000

VKVisie
kwartaal-tijdschrift van de Vrij-Katholieke Kerk in Nederland.

Abonnementsprijs ƒ 35,- per jaar (buitenland ƒ 50,-).
Los exemplaar ƒ 7,50 (excl. porto).
Betalingen op giro 30 21 00 t.n.v. Algemeen Thesaurier der VKK, Huizen.

Redactie
M.F. van Alphen (eindredactie), mgr. J.Ph. Draaisma, pr. Joh.M. Pameijer
mw. A. Haccou en mw. W. Evelein

Drukwerk: De Heij Repro BV, Reeuwijk

Redactiesecreteriaat: Valkeveenselaan 19, 1411 GT Naarden
email VKVisie@LCC.CC

VKVisie op het internet:

Opgave abonnement, adreswijziging en toezenden kopij: redactiesecretariaat

Zoek op Deze site email VKVisie
Kerkgemeentes in Nederland

Home pages op ../../../../../: English French Dutch