vkvisie
Tijdschrift van de Vrij-Katholieke Kerk in Nederland

vorige home volgende

VKVisie - 74e jaargang, nummer 2 - juni 2000 - ISSN 0929-6042

Ik ben het Licht der wereld, zegt de Heer:

Die Mij volgt zal in de duisternis niet wandelen,

maar heeft het Licht des Levens.

Inhoud

De weg van de offeraar† Pr. M.F. van Alphen

Doch Gij, o Heer, hebt ons het streven ingeschapen† Mgr. J.Ph. Draaisma

Mededelingen van buiten en van binnen onze kerkelijke grenzen † Mgr. J.Ph. Draaisma

Het onoverwinnelijke leven† Pr. J.M. Pameijer

Vrij-Katholiek instituut voor studie

Over het denken en de consequenties van het denken† Mw. E. de Smit

Boekbespreking† Mw. A. Haccou

De taal van sprookjes, deel I† Mw. A. Haccou

Een lang weekend Engeland† Pr. E.H. Huster

Vooruitblik

Sluitingsdatum kopij septembernummer: 1 augustus 2000

VKVisie
kwartaal-tijdschrift van de Vrij-Katholieke Kerk in Nederland.

Abonnementsprijs ƒ 35,- per jaar (buitenland ƒ 50,-).
Los exemplaar ƒ 7,50 (excl. porto).
Betalingen op giro 30 21 00 t.n.v. Algemeen Thesaurier der VKK, Huizen.

Redactie
M.F. van Alphen (eindredactie), mgr. J.Ph. Draaisma, pr. Joh.M. Pameijer
mw. A. Haccou en mw. W. Evelein

Drukwerk: De Heij Repro BV, Reeuwijk

Redactiesecreteriaat: Valkeveenselaan 19, 1411 GT Naarden
email VKVisie@LCC.CC

VKVisie op het internet:

Opgave abonnement, adreswijziging en toezenden kopij: redactiesecretariaat

Zoek op Deze site email VKVisie
Kerkgemeentes in Nederland

Home pages op vkk.nl: English French Dutch