vkvisie
Tijdschrift van de Vrij-Katholieke Kerk in Nederland

vorige home volgende

VKVisie - 74e jaargang, nummer 3 - september 2000 - ISSN 0929-6042

De transformatie van onszelf is de transformatie van de wereld; er zijn geen grenzen, alles is met alles verbonden. (Uit dit nummer)

Inhoud

Ter inleiding† Pr. M.F. van Alphen

Enige indrukken van de 12e Algemene Bisschoppelijke synode.† Mgr. J.Ph. Draaisma

Internationale Clericale Synode† Pr. P. Baaij

Aspecten van de innerlijke zijde van het werk van de V.K.K.† Pr. F.G. Evelein

Plotinos opende de weg naar God† Pr. J.M. Pameijer

Boekbespreking† Mw. A. Haccou

De taal van sprookjes, deel 2† Mw. A. Haccou

Kings Week† Pr. P. van Gessel

VKKerk.org

Een Teken† Rien van Geet

Liturgische benodigdheden

Sluitingsdatum kopij decembernummer: 15 oktober 2000

VKVisie
kwartaal-tijdschrift van de Vrij-Katholieke Kerk in Nederland.

Abonnementsprijs ƒ 35,- per jaar (buitenland ƒ 50,-).
Los exemplaar ƒ 7,50 (excl. porto).
Betalingen op giro 30 21 00 t.n.v. Algemeen Thesaurier der VKK, Huizen.

Redactie
M.F. van Alphen (eindredactie), mgr. J.Ph. Draaisma, pr. Joh.M. Pameijer
mw. A. Haccou en mw. W. Evelein

Drukwerk: De Heij Repro BV, Reeuwijk

Redactiesecreteriaat: Valkeveenselaan 19, 1411 GT Naarden
email VKVisie@LCC.CC

VKVisie op het internet:

Opgave abonnement, adreswijziging en toezenden kopij: redactiesecretariaat

Zoek op Deze site email VKVisie
Kerkgemeentes in Nederland

Home pages op vkk.nl: English French Dutch