vkvisie
Tijdschrift van de Vrij-Katholieke Kerk in Nederland

vorige home volgende

VKVisie - 74e jaargang, nummer 4 - december 2000 - ISSN 0929-6042

...En toen geschiedde dat zij baarde haar Goddelijk Kind, dat op het moment van geboorte omstuwd werd door velerlei engelenscharen… Ere zij God in de Hoogste Hemelen en vrede op aarde in de mensen een welbehagen.

Inhoud

Het allerheiligste is in volmaakte duisternis gehuld† Mgr. J.Ph. Draaisma

Een woord van Jezus† Pr. P. de Haan

Het kerstfeest van de ziel† Pr. G. Hodson

Leeft in het nu† Pr. M.F. van Alphen

Waar was God toen we Hem zo nodig hadden?† Pr. J.M. Pameijer

Het mysterie van de rijzende zon† Pr. F.G. Evelein

Zuivering† Pr. J.K. de Boer

Boekbespreking† Mw. A. Haccou

De Vader-Moeder-God† Mw. A. Haccou

Berichten uit de kerkprovincie† Mgr. J.Ph. Draaisma

Sluitingsdatum kopij maartnummer: 15 januari 2001

VKVisie
kwartaal-tijdschrift van de Vrij-Katholieke Kerk in Nederland.

Abonnementsprijs ƒ 35,- per jaar (buitenland ƒ 50,-).
Los exemplaar ƒ 7,50 (excl. porto).
Betalingen op giro 30 21 00 t.n.v. Algemeen Thesaurier der VKK, Huizen.

Redactie
M.F. van Alphen (eindredactie), mgr. J.Ph. Draaisma, pr. Joh.M. Pameijer
mw. A. Haccou en mw. W. Evelein

Drukwerk: De Heij Repro BV, Reeuwijk

Redactiesecreteriaat: Valkeveenselaan 19, 1411 GT Naarden
email VKVisie@LCC.CC

VKVisie op het internet:

Opgave abonnement, adreswijziging en toezenden kopij: redactiesecretariaat

Zoek op Deze site email VKVisie
Kerkgemeentes in Nederland

Home pages op vkk.nl: English French Dutch