vkvisie
Tijdschrift van de Vrij-Katholieke Kerk in Nederland

vorige home volgende

VKVisie - 75e jaargang, nummer 1 - maart 2001 - ISSN 0929-6042

Inhoud

Pasen geen ver weg mysterie† Mgr. J.Ph. Draaisma

Nieuws van binnen en buiten de kerkprovincie† Mgr. J.Ph. Draaisma

Verbind hemel en aarde† Pr. M.F. van Alphen

In memoriam Kiddy van Brakel

Op zoek naar de historische Jezus† Pr. J.M. Pameijer

De inwijdingsweg van loslaten en vernieuwing† Pr. F.G. Evelein

Zomerschool Denemarken

Nogmaals mystiek† Pr. T.F. Fokker

Een hymne van Hermes† G.R.S. Mead

Agenda

Liturgische benodigdheden

VKVisie
kwartaal-tijdschrift van de Vrij-Katholieke Kerk in Nederland.

Abonnementsprijs ƒ 35,- per jaar (buitenland ƒ 50,-).
Los exemplaar ƒ 7,50 (excl. porto).
Betalingen op giro 30 21 00 t.n.v. Algemeen Thesaurier der VKK, Huizen.

Redactie
Pr. M.F. van Alphen (eindredactie), mgr. J.Ph. Draaisma, mw. W.E. Evelein,
mw. A. Haccou, pr. F.L.G. Moers, pr. Joh.M. Pameijer

Drukwerk: De Heij, Reeuwijk

Redactiesecretariaat: Het Galjoen 10, 3742 HA Baarn

email VKVisie@LCC.CC

VKVisie op het internet:

Opgave abonnement, adreswijziging en toezenden kopij: redactiesecretariaat

Zoek op Deze site email VKVisie
Kerkgemeentes in Nederland

Home pages op Kingsgarden.org: English French Dutch