vkvisie
Tijdschrift van de Vrij-Katholieke Kerk in Nederland

vorige home volgende

VKVisie - 75e jaargang, nummer 2 - juni 2001 - ISSN 0929-6042

Inhoud

Nieuws uit de Nederlandse kerkprovincie † Mgr. J.Ph. Draaisma

Landdag 2001 was een groot feest† Mw. J. Hofkamp

De vijf elementen en de volmaakte mens† Pr. M.F. van Alphen

Jesjoea Ben Joseef† Hr. H. van Erkelens

Nieuwe secretaris voor VKVisie

God, de kosmische adem† Hr. A. Olree

Innerlijke scholing in de Vrij-Katholieke kerk

Tussen Pasen en Pinksteren† Pr. Joh.M. Pameijer

‘God’† Mw. A. Haccou

Afstemmen op het innerlijke lichtwezen† Pr. F.G. Evelein

De schatkamer van het licht, recensie† Hr. L. de Kwant

VKVisie
kwartaal-tijdschrift van de Vrij-Katholieke Kerk in Nederland.

Abonnementsprijs ƒ 35,- per jaar (buitenland ƒ 50,-).
Los exemplaar ƒ 7,50 (excl. porto).
Betalingen op giro 30 21 00 t.n.v. Algemeen Thesaurier der VKK, Huizen.

Redactie
Pr. M.F. van Alphen (eindredactie), mgr. J.Ph. Draaisma, mw. W.E. Evelein,
mw. A. Haccou, pr. F.L.G. Moers, pr. Joh.M. Pameijer

Drukwerk: De Heij, Reeuwijk

Redactiesecretariaat: Het Galjoen 10, 3742 HA Baarn

email VKVisie@LCC.CC

VKVisie op het internet:

Opgave abonnement, adreswijziging en toezenden kopij: redactiesecretariaat

Zoek op Deze site email VKVisie
Kerkgemeentes in Nederland

Home pages op Kingsgarden.org: English French Dutch