vkvisie
Tijdschrift van de Vrij-Katholieke Kerk in Nederland

vorige home volgende

VKVisie - 75e jaargang, nummer 4 - december 2001 - ISSN 0929-6042

… Er is een Vrede, die alle begrip te boven gaat, wonend in het hart van Hen die in het eeuwige leven.
Er is een Kracht, die alle dingen vernieuwt,† zij leeft en beweegt in Hen die het Zelf kennen als ÈÈn.
Moge die Vrede u omzweven, die Kracht u opheffen,†
tot gij daar staat, waar de Ene Inwijder wordt aangeroepen, tot gij Zijn Ster ziet stralen.

(uit: 1e straals zegen, liturgie VKK)

Inhoud

De geboorte van het Christus-Licht-Kind in ons† Mgr. J.Ph. Draaisma

Europees kerkcongres 2002† Pr. E. Huster

Een eindeloos moment van eeuwige stilte† Pr. Joh.M. Pameijer

Middag van Rozenkruisers over spirituele intelligentie

Bezinning op de Wijsheid

Er is EÈn Leven† Pr. M.F. van Alphen

Dankwoord van bisschop Tom Degenaars

Advent – 2001 of "Gaat en vermenigvuldigt u"?† Pr. F.L.G. Moers

Abonnementen VKVisie

De dageraad van vrede en mededogen† H. van Erkelens

Belangrijke mededeling aan de abonnees van ons tijdschrift

De vijfpuntige ster, symbool van goddelijk leven en inwijding† Pr. F.G. Evelein

Uw beelt’nis† Mw. A. Haccou

Sluitingsdatum kopij maartnummer: 1 februari 2002

VKVisie
kwartaal-tijdschrift van de Vrij-Katholieke Kerk in Nederland.

Abonnementsprijs 16,50 Euro,- per jaar (buitenland 23,75 Euro).
Los exemplaar 4,00 Euro (excl. porto).
Betalingen op giro 30 21 00 t.n.v. Algemeen Thesaurier der VKK, Huizen.

Redactie
Pr. M.F. van Alphen (eindredactie), mgr. J.Ph. Draaisma, mw. W.E. Evelein,
mw. A. Haccou, pr. F.L.G. Moers, pr. Joh.M. Pameijer

Drukwerk: De Heij, Reeuwijk

Redactiesecretariaat: Het Galjoen 10, 3742 HA Baarn

email VKVisie@LCC.CC

VKVisie op het internet:

Opgave abonnement, adreswijziging en toezenden kopij: redactiesecretariaat

Zoek op Deze site email VKVisie
Kerkgemeentes in Nederland

Home pages op Kingsgarden.org: English French Dutch