vkvisie
Tijdschrift van de Vrij-Katholieke Kerk in Nederland

vorige home volgende

VKVisie - 76e jaargang, nummer 1 - maart 2002 - ISSN 0929-6042

Het kruis is het symbool van de openbaring van de universele geest.
De Zelf-offering van de goddelijke geest is vrijwillig.
Het is in feite een verlies van oneindig leven dat gehuld wordt in de sluier van de waan van tijdelijk bestaan.
(Uit dit nummer)

Inhoud

Groot en wonderlijk zijn Uwe werken† Pr. M.F. van Alphen

Het leven† Mw. A. Haccou

De rijkdom van een arme man† Pr. Joh.M. Pameijer

Het leven van de Geest† Leo Starink

Aswoensdag en de Quadragesimatijd† Pr. P. Veltkamp

De vier kardinale punten† Mgr. J. van Alphen

Een innerlijk labyrint van inwijding† Pr. F.G. Evelein

Wat zei Jezus aan het kruis?† H. van Erkelens

VKVisie
kwartaal-tijdschrift van de Vrij-Katholieke Kerk in Nederland.

Abonnementsprijs 16,50 Euro,- per jaar (buitenland 23,75 Euro).
Los exemplaar 4,00 Euro (excl. porto).
Betalingen op giro 30 21 00 t.n.v. Algemeen Thesaurier der VKK, Huizen.

Redactie
Mw. W.E. Evelein (eindredactie), mgr. J.Ph. Draaisma, pr. M.F. van Alphen,
mw. A. Haccou, pr. F.L.G. Moers, pr. Joh.M. Pameijer

Drukwerk: De Heij, Reeuwijk

Redactiesecretariaat: Het Galjoen 10, 3742 HA Baarn

email VKVisie@VKKerk.org

VKVisie op het internet:

Opgave abonnement, adreswijziging en toezenden kopij: redactiesecretariaat

Zoek op Deze site email VKVisie
Kerkgemeentes in Nederland

Home pages op Kingsgarden.org: English French Dutch