vkvisie
Tijdschrift van de Vrij-Katholieke Kerk in Nederland

vorige home volgende

VKVisie - 76e jaargang, nummer 2 - juni 2002 - ISSN 0929-6042

"Moge zachtmoedigheid zijn leven sieren,
opdat hij door de liefde die de mensen hem mogen toedragen,
hun hart moge ontsluiten voor het licht van de Heilige Geest.
Moge hij in het bijzonder z van Uw liefde vervuld zijn, dat hij,
de harten van de mensen met het hemelse vuur beroerend,
hen uit de duisternis van onwetendheid
tot Uw licht moge voeren."
(Liturgie van de V.K.K., bisschopswijding)

Inhoud

Vanuit ieder ander kijkt God ons aan Mgr. J.Ph. Draaisma

Bisschop Frank den Outer: "Ik aanvaard deze wijding met eerbied, dankbaarheid en schroom."† Mw. N Schouw-Zaat

Zonder voorstelbaar begin† Pr. M.F. van Alphen

Wij kunnen de vrede helen† Mw. A. Haccou

Toelating en doop in de Vrij-Katholieke Kerk† Pr. F.G. Evelein

Een gouden graal van broederschap en inzicht† Mw. L. van der Steen

Gouden Licht, innerlijke scholing in de VKK† Pr. F.G. Evelein

Sleutel der kennis teruggevonden† Pr. Joh.M. Pameijer

VKVisie
kwartaal-tijdschrift van de Vrij-Katholieke Kerk in Nederland.

Abonnementsprijs 16,50 Euro,- per jaar (buitenland 23,75 Euro).
Los exemplaar 4,00 Euro (excl. porto).
Betalingen op giro 30 21 00 t.n.v. Algemeen Thesaurier der VKK, Huizen.

Redactie
Mw. W. Evelein (eindredactie), mgr. J.Ph. Draaisma, pr. M.F. van Alphen,
mw. A. Haccou, pr. F.L.G. Moers, pr. Joh.M. Pameijer

Drukwerk: De Heij, Reeuwijk

Redactiesecretariaat: Het Galjoen 10, 3742 HA Baarn

email VKVisie@VKKerk.org

VKVisie op het internet:

Opgave abonnement, adreswijziging en toezenden kopij: redactiesecretariaat

Zoek op Deze site email VKVisie
Kerkgemeentes in Nederland

Home pages op Kingsgarden.org: English French Dutch