vkvisie
Tijdschrift van de Vrij-Katholieke Kerk in Nederland

vorige home volgende

VKVisie - 76e jaargang, nummer 3 - september 2002 - ISSN 0929-6042

Zie, de Wijsheid heeft zich een huis gebouwd; zij heeft haar zeven zuilen opgericht. En zij spreekt:
Van oudsher ben ik gevormd, van den beginne, vr de eerste tijden der aarde.
Toen er nog geen oceanen waren, was ik geboren.
Toen er nog geen bronnen, rijk aan water bestonden;
eer de bergen waren neergelaten, werd ik geboren.
(Uit de meditatie op de Wijsheid)

Inhoud

Jezus Christus en Zijn ware discipelen † Pr. M.F. van Alphen

Wij zijn niet meer vreemdelingen en bijwoners† Pr. P. de Haan

In Memoriam priester Piet de Haan† Pr. P. van Gessel

Het Europees kerkcongres† Hr. R. van Geet

Nieuw boek Johan Pameijer: "Vertrouwen in de eeuwigheid"† Hr. L. de Kwant

Meer aandacht voor de ziel† Pr. Joh. M. Pameijer

Jezus en het lijden van dieren† Hr. H. van Erkelens

Symposium Poort naar de eeuwigheid

De toekomst van de V.K.K., een persoonlijk visioen† Pr. F.G. Evelein

Wijdingen voor vrouwen† Pr. F.A. Kouwe

Jezus en de Broederschap der Essenen

VKVisie
kwartaal-tijdschrift van de Vrij-Katholieke Kerk in Nederland.

Abonnementsprijs 16,50 Euro,- per jaar (buitenland 23,75 Euro).
Los exemplaar 4,00 Euro (excl. porto).
Betalingen op giro 30 21 00 t.n.v. Algemeen Thesaurier der VKK, Huizen.

Redactie
Mw. W. Evelein (eindredactie), mgr. J.Ph. Draaisma, pr. M.F. van Alphen,
mw. A. Haccou, pr. F.L.G. Moers, pr. Joh.M. Pameijer

Drukwerk: De Heij, Reeuwijk

Redactiesecretariaat: Het Galjoen 10, 3742 HA Baarn

email VKVisie@LCC.CC

VKVisie op het internet:

Opgave abonnement, adreswijziging en toezenden kopij: redactiesecretariaat

Zoek op Deze site email VKVisie
Kerkgemeentes in Nederland

Home pages op Kingsgarden.org: English French Dutch