vkvisie
Tijdschrift van de Vrij-Katholieke Kerk in Nederland

vorige home boven volgende

In Memoriam
priester Piet de Haan

Op 20 augustus 2002 is priester Piet de Haan (56) uit Leeuwarden overgegaan naar een hoger leven. Hij mocht helaas een hartoperatie die hij onderging in het Academisch Ziekenhuis in Groningen niet overleven. Op vrijdag 23 augustus 2002 werd in de kerkgemeente Raalte in aanwezigheid van vele mensen de Requiemmis opgedragen. Op zaterdag 24 augustus 2002 werd de uitvaartdienst in Goutum gehouden, waarna pr. De Haan werd gecremeerd.

Pr. Piet de Haan was al heel lang priester in onze kerk. Tot voor kort was hij eerstaanwezend priester in de kerkgemeente Leeuwarden. Hij is dit heel lang geweest. Hij was een heel trouwe en doorzettende werker die ongelooflijk veel voor onze kerk gedaan heeft. Hij deed dit samen met en gesteund door zijn vrouw Hilda en zijn kinderen. De laatste jaren van zijn leven waren zwaar. Hij kreeg problemen met zijn hart. En hij heeft enorm gevochten om de kerkgemeente Leeuwarden voor onze kerkprovincie te behouden. Helaas, het was hem niet gegund.

Wij herinneren ons de bijzondere kwaliteiten van pr. De Haan: Liefde, Trouw, Volharding, Godvruchtig dienen.

Dit werd uitgedrukt in gezin, priesterschap en maatschappij. Hij beheerde die kwaliteiten, hij had die gekregen om te gebruiken.

Die goede kwaliteiten strekken ons tot voorbeeld. Indachtig aan Piet mogen wij ze gebruiken, krijgen wij ze in feite van hem cadeau. Zulke cadeaus zijn Godsgeschenken. De gedachte daaraan mag ons met zoete geur omringen. Wij kunnen er kracht uit putten.

In dankbaarheid voor alles wat hij deed en dat wij hem mochten kennen, wensen wij Hilda de Haan en de kinderen heel veel Licht, Liefde en Kracht toe voor de komende tijd. Moge het Eeuwige Licht hem altijd omschijnen.

Pr. Parcival van Gessel

Zoek op Deze site email VKVisie
Kerkgemeentes in Nederland

Home pages op Kingsgarden.org: English French Dutch