vkvisie
Tijdschrift van de Vrij-Katholieke Kerk in Nederland

vorige home boven

Jezus en de Broederschap der Essenen

een nieuw boek van de hand van
Herbert van Erkelens

In augustus verscheen bij Ten Have het boek Jezus en de Broederschap der Essenen van de auteur Herbert van Erkelens. Voor de lezers van dit blad niet een geheel onbekende naam, want van Van Erkelens zijn er al een aantal artikelen in ons blad verschenen. In dit boek tracht hij het historische verhaal van Jezus in beeld te brengen. Net zoals de vier canonieke evangeliŽn elkaar tegenspreken, is dit ook het geval in de zogenaamde New Age wereld. Wat is waar en wat is gissen, vraagt Van Erkelens zich telkens af. Zelf geeft hij geen beslissende antwoorden, want dit is niet eens mogelijk, vindt hij. Men kan alleen uit de verschillende bronnen verscheidene aspecten belichten, en waar allen min of meer hetzelfde verhaal vertellen, aannemen dat het enigszins "de waarheid" vertegenwoordigt.

Of Jezus bestond? Jazeker, daar twijfelt hij geen ogenblik aan. Maar het verhaal is in de loop der eeuwen flink aangepast om de wereldse structuur van de kerk te dienen. Net zoals de meeste Vrij-Katholieke kerkleden, denkt Van Erkelens dat Jezus noch maagdelijk, noch als de Christus geboren is, maar op natuurlijke wijze is verwekt en pas in de loop van zijn leven de Christus geworden is. Zelfs de naam Jezus is hem pas later toegedicht. Het gebruik destijds was om de eerstgeboren zoon naar zijn vader te noemen, en zo werd ook Jezus, toen hij geboren werd, Jozef genoemd.

Dat zowel Jezus als Johannes de Doper in de Esseense gemeenschap geboren waren en ook in Egypte – en elders in de wereld waar er zich mysteriescholen bevonden – zijn opgeleid en ingewijd komt duidelijk naar voren in het verhaal. Niet alleen de voorbereidende 30 jaar voordat Jezus de Christus – de gezalfde – werd, maar ook de drie jaar durende "ministry" komen uitgebreid aan bod. Van Erkelens denkt – n tegenstelling tot Blavatsky, Hodson en andere theosofische auteurs – dat de kruisiging een geschiedkundig feit is. Hij vertelt dat Jezus de kruisiging overleefd heeft en nog vele jaren daarna, in afzondering, maar zonder dat hij door de Christuskracht overschaduwd werd, zijn werk voortzette. Hij sluit het verhaal af met de reis van Jozef van Arimathea en 21 andere volgelingen, onder wie Maria van Magdala, naar Provence in Frankrijk en het ontstaan van de graalmysterie.

Al zou men in eerste oogopslag denken dat het boek alleen over de historische Jesjoea ben Joseef zou gaan, men ziet dat Van Erkelens er een ander aanzicht aan toevoegt. Het verhaal van Jezus is er een van de ontwikkeling van de mens, en doordat het verhaal en Jezus zelf uit de Joodse traditie voortkomen, wordt het gekoppeld aan het getal 22. Dit getal komt overeen met de 22 kaarten in de grote arkana van de Tarot, de 22 verzen van de Litanie in het Heilig Lof in onze liturgie, maar waar hij op inhaakt, is op de 22 letters van het Hebreeuwse alfabet. De Joodse ingewijden wisten dat deze letters bepaalde getalswaarden vertegenwoordigen en dat deze ook de ontwikkelingsweg van de mens duiden. Van Erkelens tracht dan ook de letters van het Hebreeuwse alfabet aan het verhaal van Jezus te koppelen en uit te leggen.

Zijn boek leest makkelijk en is een aanrader. Het boek kost €18,95 (exclusief porto) en kan direct bij de auteur zelf worden besteld: 023-533 1088.

Zoek op Deze site email VKVisie
Kerkgemeentes in Nederland

Home pages op Kingsgarden.org: English French Dutch